That’s it!

شرکت دژ افزار نت در سال ۱۳۹۴ با حضور جمعی از نخبگان جوان با هدف ارتقاء حوزه امنیت کشور تأسیس گردید، با آنکه مؤسسان شرکت دارای سابقه موفق در تولید محصولات شبکه، پزشکی و اتوماسیون اداری بودند اما تصمیم گرفتند شرکت جدید را با رویکرد امنیت اطلاعات ایجاد کنند. که به برخی از دلایل این انتخاب می توان اشاره نمود:

    – قدیمی شدن هسته و تکنولوژی محصولات شناخته شده داخلی حتی آنهایی که به گفته خودشان دارای ۴۰۰ هزار کاربر می باشند.

    – همراستا نبودن سطح محصولات داخلی با نیازمندی های جدید حوزه امنیت به خصوص در مقایسه با محصولات خارجی

    – وجود مدیران سالخورده در اغلب شرکت های برتر حوزه امنیت که خود این مدیران مایل به ایجاد تغییرات جدی در محصولات خود نیستند.

    – وجود رانت برای فروش محصولات حوزه امنیت که خود عامل بازدارنده ی مهم جهت عدم ارتقاء محصولات آن شرکت ها در نبود فضایی رقابتی واقعی گردیده است.

شناخت خوبی که مدیران شرکت از محصولات داخلی و نیاز واقعی بازار داشتند باعث گردید محصولاتی تولید شود که نه تنها موافق نیاز های بازار می باشد بلکه دارای پتانسیل صادرات باشد و اکنون تمام محصولات شرکت علاوه بر دارا بودن گواهینامه های معتبر داخلی، ثبت اختراع و با کیفیت صادراتی تولید شده اند و شرکت دژ افزار نت به عنوان تنها شرکت دانش بنیان صادراتی در حوزه امنیت شبکه از دیدگاه کریدور صادرات نهاد ریاست جمهوری شناخته شده است.

 مدیران شرکت دژ افزار نت به معنای واقعی کلمه به مفهوم مهندسی سیستم قائل هستند و در تمام سطوح مدیریتی خود از آن استفاده می کنند و هر فرایندی در شرکت دارای ساختار از قبل تعریف شده می باشد که در آن وابسته به فرد خاصی نمی باشد و این کار را به نحوی انجام داده اند که اکنون به عنوان یک شرکت مطرح در حوزه مدیریت پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری دانش خود را در این زمینه به صورت خدمات ارائه می دهد.

 

مأموریت شرکت دژ افزار نت: 

 • ارائه محصولات با کیفیت در حوزه امنیت شبکه قابل رقابت با محصولات خارجی

 • ارتقاء مداوم محصولات قدیمی خود همچون UTM, Data Diode,Voice Authentication

 • صادرات محصولات به سایر کشور های همسایه

 • گرفتن تمام گواهینامه های داخلی و خارجی مورد نیاز محصولات

 • مشتری مداری و بهبود مداوم ابزارهای ارتباط با مشتریان

 • جذب نیروی انسانی نخبه و حفظ آنها جهت جلوگیری از مهاجرت آن ها

 • ایجاد محیط سالم و آرام کاری به دور از هرگونه حاشیه های مخرب

 • افزایش سطح آگاهی عموم مردم نسبت به امنیت و مخاطرات آن

 • تولید محصولات امنیت در حوزه های نوین همچون AI, IOT

 • عدم استفاده از ابزار های متن باز بدون شناخت کافی از جزئیات و مکانیزم های داخلی آن ها

 • برخورد صادقانه با مشتریان جهت ارائه ویژگی های محصولات